Dla Dostawców

Dlaczego Firma Budowlana Mazur

Jesteśmy jedna z największych firm budowlanych na Śląsku realizującą bardzo szeroki zakres prac. Zapewniamy najwyższą jakość usług.

 

  i etap: przygotowanie oferty

 • ustalamy szczegółowo zakres robót
 • dokonujemy wizji lokalnej
 • sporządzamy szczegółowy kosztorys ofertowy
 • omawiamy z Inwestorem zakres prac oraz wartość poszczególnych elementów kosztorysu
 • jesteśmy otwarci na negocjacje
 • przedstawiamy projekt umowy celem ustalenia warunków realizacji

  ii etap: realizacja

  posiadamy wykwalifikowanych pracowników, którzy zorganizowani są w systemie brygadowym z podziałem na brygady konstrukcyjne oraz brygady wykończeniowe; posiadamy oraz stale inwestujemy w nowoczesny sprzęt, który poprawia jakość oraz czas realizacji;

 • dla robót konstrukcyjnych między innymi posiadamy:
 • koparkę samojezdną podsiębierną
 • mini koparkę zdolną do prac wewnątrz obiektów
 • deskowanie systemowe ścian
 • deskowanie systemowe stropów
 • rusztowanie elewacyjne ok. 2 000 m2
 • wyciągi budowlane, wyciąg drabinowy
 • ubijarki oraz zagęszczarki gruntu
 • dla robót wykończeniowych:
 • agregat tynkarski
 • mixokret
 • agregat do gładzi gipsowych
 • mechaniczna szlifierka do gładzi gipsowych z wyciągiem pyłu
 • kompresor malarski
 • dla robót remontowych oraz wyburzeniowych:
 • młoty wyburzeniowe typu lekkiego oraz średniego
 • młoty ciężkie do wyburzeń pionowych łącznie z młotem na ramieniu koparki
 • bruzdownice
 • otwornice

  iii etap: oddanie do użytkowania

 • przedstawiamy komplet dokumentacji związanych z realizacją:
 • kosztorys powykonawczy
 • deklaracje zgodności, certyfikaty zgodności dla zastosowanych materiałów
 • gwarancje, instrukcje obsługi dla zastosowanych urządzeń i sprzętów
 • inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
 • dokumentacja projektowa powykonawcza